Posts tagged ‘carl i. hagen’

Stillingsutlysning: Vil du bli politiker?


15.06.11 at 11:28 Legg igjen en kommentar

Kronikk: Bøndene inn i samfunnet


Bøndenes egen oppførsel og valg kan medføre langt større problemer både for dem selv og deres nærmeste enn eventuell diskriminering.

I Aftenposten nylig spør Lars Peder Brekk om odelsguttene alltid må forbli på Toten, som en oppfølging av NRK 2-serien Bøndene på Toten. I serien velger bøndene selv og seriens produsent å fremstille odelsgutter som noen stakkarslige personer vi alle skal synes synd på. Det skyldes ifølge NRK at det er alle andres skyld når de som er født som bønder mener de møter vanskeligheter i sine liv. Tanken om at det kan skyldes deres egen oppførsel og deres egen selvvalgte livsførsel og eventuell fornektelse av at de må legge om driften og satse på nisje-jordbruk er åpenbart helt fremmed også for Brekk.
Selvvalgt oppførsel
Det er ikke såkalt mangelfull lovgivning med nåværende diskrimineringsbestemmelser som eventuelt skaper de påståtte problemene, men mer sannsynlig bøndenes egen, selvvalgte oppførsel. Brekk hevder at bønder er blant de grupper som blir utsatt for fordommer og diskriminering i samfunnet. Hvor er dokumentasjonen for påstanden om at det er fordommer mot bønder og at de er utsatt for såkalt diskriminering?
Velger å tie
Jeg vil påstå at bønders egen oppførsel og egne valg kanskje medfører langt større problemer både for dem selv og deres nærmeste enn eventuell diskriminering. Det er nemlig bønder selv som i de fleste tilfeller velger å tie om at de egentlig er odelsgutter. Noe de ikke selv kan eller skal ta noe ansvar for, da dette er medfødt og ingenting å skamme seg over.
Det er min påstand at noen av odelsgutter bevisst lurer og/eller bedrar sine omgivelser og sine nærmeste i stedet for å oppføre seg ordentlig og skikkelig. På lik linje med andre medmennesker i det norske samfunn må også bønder stoppe løgner og falskneri.
Må ta ansvar
Så spør kanskje leseren om hva i all verden får meg til å engasjere meg i denne sak?
Jeg er tidligere svigerfar til en av «Bøndene på Toten». Først da min datter var gravid med deres siste barn, valgte han å informere henne om at han var bonde. I dokumentaren Bøndene på Toten uttaler han at han visste at han skulle arve gården fra han var seks år gammel. Min anklage er ikke at han er odelsgutt, det er ikke hans feil, det er medfødt og det er fullt akseptabelt og intet grunnlag for fordømmelse eller diskriminering. Min anklage og bebreidelse er at han burde, skulle og hadde et overordnet ansvar for å fortelle min datter om familiegården da deres forhold begynte å bli alvorlig. Han visste om gården, men valgte selv å lyve om det, og han valgte selv å innynde seg overfor min datter under falskt flagg.
En moralsk plikt
Odelsgutter som selv vet at de egentlig er bønder har, etter min oppfatning, en moralsk plikt til å informere sine nærmeste, og særskilt mennesker de går inn i et forhold med, om dette. En bonde som unnlater å informere om sin odelsrett, og heller velger å leve under falskt flagg, lyve, skjule og forlede andre til å tro at de er vanlige regnskapsførerer eller konsulenter, må ta ansvar for eventuelle senere konsekvenser fullt og helt.
Min ekssvigersønn velger fremdeles å kle seg i dress på jobben. Samtidig har han det siste året konsekvent nektet å ha på seg noe annet enn grønn kjeledress fra felleskjøpet når han er sammen med sine barn, selv om han veldig godt vet at barna ønsker at han skal opptre i broileruttrykk sammen med dem. Han respekterer sine arbeidskollegers ønsker høyere enn sine barns ønsker!
NRK fortiet sannheten
I NRKs program valgte han likevel å fremstille seg som en kjærlig far som setter barna høyest, selv om alle i barnas omgangskrets og miljø vet at dette langt fra stemmer med virkeligheten. Også NRK kjente til dette da den såkalte dokumentaren skulle sendes, men valgte å fortie sannheten. Ikke på noe tidspunkt ble min datter eller hennes barn spurt om de ønsket å formidle sin side av historien. I denne saken er det barna og min datter som er de uskyldige ofre, ikke bøndene som vises i serien. Denne siden av historien ønsket altså NRK å skjule for sine seere.
Min ekssvigersønns gjentagende deltagelse i Bøndene på Toten var for oss, og NRK, som kjenner de faktiske forhold, dessverre således et gedigent falsum og et propagandainnslag i et egentlig godt formål, nemlig å alminneliggjøre og normalisere bønder. For min ekssvigersønns vedkommende ble hans fremstilte historie basert på en løgn.
Barna fikk kunnskap om at deres far ønsker å ta over familiegården gjennom TV-programmet. De fikk selvsagt sjokk. Kan man forestille seg hvordan det er å få slik informasjon om sin far via TV-skjermen?
«Overgrep mot barna»
Mine barnebarn flyttet langt unna sin far fordi barna etter hvert uttrykte at de var livredde for at han skulle hente dem på skolen med traktor eller at han i felleskjøpetdress skulle vise seg i nabolaget. Da han ble med i Bøndene på Toten, uttalte psykologen i samværsrettssaken at det var et «overgrep mot barna» dersom noen av barna skulle bli assosiert med han og dermed bli identifisert i sitt nærmiljø. På tross av denne kunnskap om virkningen på barna valgte han å stå frem med fullt etternavn, noe som ytterligere bidro til at barna rent faktisk ble assosiert med ham og hele slektsgården.
For å hindre slengbemerkninger eller mobbing av barna, følte min datter seg tvunget til å ta affære. Hun ga, med litt hjelp fra meg og barnas skoler, full informasjon om bondebakgrunnen til barnas far til skoleledelse, lærere, klassekamerater, idrettskamerater og deres foreldre for å forebygge mobbing og latterliggjøring. Barnas far løftet ikke en finger for å forebygge problemer for sine barn som følge av hans deltagelse i Bøndene på Toten, selv om han var fullt ut innforstått med problemene.
Barnas behov
Det er ikke at min ekssvigersønns er bonde som skaper problemer for barna, men oppførselen hans. Det er min påstand at også bønder har plikt til å sette egne barns behov foran sine egne. Kanskje også vertskapet på Toten burde stille noen vanskelige spørsmål til odelsguttene som møtes der, slik at lignende overgrep som ble begått mot mine barnebarn ikke skjer mot andre bønders barn?
Mine barnebarn har hatt en meget vanskelig situasjon etter at far valgte å informere sin kone og noe senere alle barna om at han heller ville være bonde. Han klargjorde tidlig at han forventet og delvis forlangte at de skulle være like glad i ham og behandle ham helt likt enten han var ikledd grønn kjeledress fra felleskjøpet (inkludert caps), med lukt og og skitt, eller broilerutrykk med dress og slips.

Hvem er ofrene?
Jeg synes det mest sentrale spørsmålet her er:  Hvem er de virkelige ofre i denne situasjonen? Er det bøndene eller de uskyldige barna? Hvor er barnas rettsvern?

For å si det rett frem: Det er ingen unnskyldning for en drittsekk at han er en bonde. Min ekssvigersønn burde ikke vært gitt adgang til å forlede det norske folk i beste sendetid på statskanalen NRK.

19.05.10 at 15:34 Legg igjen en kommentar


Kategorier

Følg Tante Ping på Facebook!

Eller legg igjen epostadressen din her

Bli med blant 6 andre abonnenter

Blog Stats

  • 17 648 hits

Twittertante


%d bloggere liker dette: